Toiminta

Tervetuloa mukaan ammattiosaston toimintaan.

TOIMINTASUUNNITELMA  KAUDELLE 1.1. 2023 - 31.12.2023

Johdanto

Eloisa - hyvinvointialue aloittaa toimintansa. Valitsemme luottamusmiehet tulevalle kaudelle.

Jäsenistön jaksamista ja vireyttä pidämme yllä järjestämällä virkistystapahtumia.

Kokoukset

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa , paitsi kesälomakuukausien aikana.Tarvittaessa hallitus kutsutaan ylimääräisiin kokouksiin . Hallituksen kokoukset pidetään Invalidien

toimistolla , Ristimäenkatu 18 , ellei toisin sovita. Kokouksiin kutsutaan hallituksen varsinaiset-ja varajäsenet sekä SuperOpo. Kokouspäivät sovitaan edellisessä kokouksessa.

Jäsenhankinta

Tavoitteenamme on tulevan vuoden aikana tehostaa työpaikkatason jäsenhankintaa ja kannustaa yhdysjäseniämme aktiivisesti nostamaan jäsenmääräämme. Kohderyhmänä ovat kaikki lähi- ja perushoitajat , huomioimme erityisesti vastavalmistuneet lähihoitajat.

Ammatillinen - ja sopimusedunvalvonta

Tavoitteenamme on jäsenistön tiedon lisääminen , tiedottaminen kokouksissa  ja työpaikoilla. Amattiosastomme puuttu työpaikoilla ilmeneviin epäkohtiin ja pyrkii niiden

ehkäisyyn osaavien luottamusmiesten avulla. Sopimuedunvalvontaa hoitavat kunnan sekä yksityisen sektorin luottamusmiehet. Ammatillisesta edunvalvonnasta vastaa

ammattiosastomme, hallituksen  jäsenten toimiessa omalta osaltaan viestin tuojina .

 

Yhteistyösuhteet

Hyvinvointialueen myötä yhteistyömme laajenee koskemaan kaikkia hyvinvointialueemme amattiosastoja . Yhteistyötapaamisia järjestetään 

hyvinvointialueen ammattiosastojen kanssa vähintään puolen vuoden välein , tarvittaessa useamminkin.

Eloisan , keski-suomen - ja siun-sotealueen yhteistyö.

Osallistumme aktiivisesti johtoryhmiin. Ammattiosastomme jäsenet seuraavat paikallista päätöksentekoa ja osallistuvat aktiivisesti seudun toimintaan.

Viestintä

Kevät - ja syyskokousilmoitukset lähetetään jäsenille  kaksi viikkoa ennen kokousta. Ilmoitukset julkaistaan myös ammattiosaston omilla verkkosivuilla.

Ammattiosaston aktiivit kutsuvat jäseniä myös henkilökohtaisesti kokouksiin. Ammattiosastollamme on oma Superin Mikkelin Facebook-ryhmä.

Koulutus

Kannustamme jäseniämme osallistumaan liiton järjestämiin webinaareihin , kokouksiin ja opintopäiville.

Opiskelija - ja nuorisotoiminta

Ammattiosastollamme ei ole Opoa tällä hetkellä. Opiskelijat ovat tervetulleita kevät - ja syyskokouksiimme . Työpaikoilla otamme lähihoitajaopiskelijat 

erityisesti huomioon . Tavoitteenamme on uusien ideoiden ja ajatusten esille saaminen , sekä nuorten toimintaan mukaan saattaminen ja 

toiminnan jatkaminen.

Yhteisöllisyys

Pyrimme järjestämään jäsenillemme kiinnostavaa yhdessäoloa , joka antaa voimia työssäjaksamiseen ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Muistamme 50 ja 60 vuotta täyttäneitä jäseniämme onnittelukortilla , ammattiosaston aktiiveja lahjakortilla. Yhteistyökumppanimme saavat joulutervehdyksen .

Virkistystoiminta 

Järjestämme keväällä yhteisen virkistystapahtuman jäsenillemme.

Taloudellinen toiminta

Ammattiosastomme ei peri ylimääräistä jäsenmaksua. Tuloina ovat liiton jäsenmaksupalautteet.