Toiminta

Tervetuloa mukaan ammattiosaston toimintaan.

TOIMINTASUUNNITELMA  KAUDELLE 1.1.-31.12.2019

Johdanto

Osallistumme Essoten toimintaan ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Jäsenistön jaksamista ja vireyttä pidämme yllä järjestämällä virkistystapahtumia.

Kokoukset

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa , paitsi kesälomakuukausien aikana.Tarvittaessa hallitus kutsutaan ylimääräisiin kokouksiin . Hallituksen kokoukset pidetään Invalidien

toimistolla , Ristimäenkatu 18 , ellei toisin sovita. Kokouksiin kutsutaan hallituksen varsinaiset-ja varajäsenet sekä SuperOpo. Kokouspäivät sovitaan edellisessä kokouksessa.

Jäsenhankinta

Tavoitteenamme on tulevan vuoden aikana tehostaa työpaikkatason jäsenhankintaa ja kannustaa yhdysjäseniämme aktiivisesti nostamaan jäsenmääräämme. Kohderyhmänä ovat kaikki lähi- ja perushoitajat , huomioimme erityisesti vastavalmistuneet lähihoitajat.

Ammatillinen - ja sopimusedunvalvonta

Tavoitteenamme on jäsenistön tiedon lisääminen , tiedottaminen kokouksissa  ja työpaikoilla. Amattiosastomme puuttu työpaikoilla ilmeneviin epäkohtiin ja pyrkii niiden

ehkäisyyn osaavien luottamusmiesten avulla. Sopimuedunvalvontaa hoitavat kunnan sekä yksityisen sektorin luottamusmiehet. Ammatillisesta edunvalvonnasta vastaa

ammattiosastomme, hallituksen  jäsenten toimiessa omalta osaltaan viestin tuojina .

Yksityisen sektorin jäsenilta pyritään järjestämään keväällä 2019 , johon pyydetään liiton edunvalvonnasta edustaja paikalle.

Yhteistyösuhteet

Essoten ja maakuntauudistuksen myötä yhteityötahoihin vaikuttaminen laajenee maakuntavaltuutettuihin ja valtion sektorin ammattijärjestöihin koko Etelä-Savon alueella.

Yhteistyötapaamisia järjestetään maakunnan eri ammattiosastojen kanssa vähintään puolen vuoden välein , tarvittaessa useamminkin. Osallistumme aktiivisesti johtoryhmiin.

Ammattiosastomme jäsenet seuraavat paikallista päätöksentekoa ja osallistuvat aktiivisesti seudun toimintaan.

Viestintä

Kevät - ja syyskokousilmoitukset lähetetään jäsenille  kaksi viikkoa ennen kokousta. Ilmoitukset julkaistaan myös ammattiosaston omilla verkkosivuilla.

Ammattiosaston aktiivit kutsuvat jäseniä myös henkilökohtaisesti kokouksiin. Ammattiosastollamme on oma Superin Mikkelin Facebook-ryhmä.

Koulutus

Ammattiosastomme ei järjestä koulutusta. Kannustamme jäseniämme osallistumaan liiton järjestämiin koulutuksiin ja opintopäiville .

Tuemme jäseniämme koulutuskuluissa erillisen hakemuksen perusteella , mikäli työnantaja ei osallistu korvauksiin.

Opiskelija - ja nuorisotoiminta

Tuemme Opoamme mahdollisuuksien mukaan. Pidämme yllä suhteita paikallisiin oppilaitoksiin, tarvittaessa järjestämme opettajatapaamisia. Opiskelijat ovat tervetulleita

kevät - ja syyskokouksiimme. Työpaikoilla otamme lähihoitajaopiskelijat erityisesti huomioon.

Tavoitteenamme on saada nuoria mukaan ammattiosastomme toimintaan.

Yhteisöllisyys

Järjestämme jäseniämme kiinnostavia virkistystapahtumia , esim. teatterireissuja lähikaupunkeihin .

Muistamme 50 ja 60 vuotta täyttäneitä jäseniämme onnittelukortilla , ammattiosaston aktiiveja lahjakortilla. Yhteistyökumppanimme saavat joulutervehdyksen .

Taloudellinen toiminta

Ammattiosastomme ei peri ylimääräistä jäsenmaksua. Tuloina ovat liiton jäsenmaksupalautteet.